"Тэрбум мод" Үндэсний хөдөлгөөнд "Монголын цахилгаан холбоо" ХК нэгдлээ.


Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжиж буй "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр" "Тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөн"-нд Монголын Цахилгаан Холбоо ХК-ийн нийт ажилтан, албан хаагчид нэгдлээ.

.