Olula багцыг сонгосон хэрэглэгчдэд Онцгой урамшуулал зарлагдлаа


МЦХ ХК Яриа болон Яриа Интернэт хосолсон багцын үйлчилгээг хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлага, хэрэглээний ачаалалд тулгуурлан хамгийн хямд үнээр санал болгож байгаа билээ.

Хэрэглээний хязгааргүй интернэт+Сүлжээндээ хязгааргүй яриа+Бусад сүлжээнд ярих минутын эрх+Дагалдах нэмэлт үйлчилгээнүүд гээд алба өрхийн аль ч хэрэгцээнд хамгийн бодит туслах байж чадах Olula багцын үйлчилгээндээ орон даяар Урамшуулал зарлаж байгааг дуулгая. Урамшууллын хугацаа 2020.06.30ныг хүртэл үргэлжлэх бөгөөд уг хугацаанд амжиж

  • Шинэ хэрэглэгч болсон эхний 999 хэрэглэгчдэд МЦХ ХК-н Үнэ Цэнэтэй дугаарыг бэлэглэх
  • Шинэ хэрэглэгчийн холболтын хураамж болох 33000 төг байсаныг Урамшууллын хугацаанд 9999 төг болж хямдруулж байгаагаараа онцлог юм.
  • Одоогийн хэрэглэгчид Оlula багц руу шилжсэн тохиолдолд дараагийн багцыг 3 сар тухайн үнээр ашиглах Давуу эрх,
  • Үйлчилгээгээ сэргээж буй хэрэглэгчиддээ урамшуулал болгож сонгосон багцын ярианы минут болоод интернэт хурдыг 2 дахин нэмж олгох
  • Шинэ болоод шилжсэн хэрэглэгчид бүгд манай салбар нэгжүүдээр борлуулагдаж байгаа суурин утасны аппаратыг өртөг нэмээгүй үндсэн үнээс нь дахин 15-20% хямдруулж авах
  • Хэрэглээний ачааллаасаа шалтгаалан яриа болон интернэт хурдаа тухайн сардаа 2000 төг, 5000 төг нэмж төлөөд л нэмэлт хэрэглээгээ авах боломжууд тус тус багтсан болно.

ОLULA БАГЦ ОДОО ИЛҮҮ ОЛОН СОНГОЛТТОЙ БОЛЛОО. ХАРИЛЦАА БҮРИЙГ ХОЛБОНО. МЦХ ХК  7000-8000