Албан байгууллага

Суурин утасны үйлчилгээ

PSTN Уламжлалт суурин /1131-хххх, 1132-хххх, 1133-хххх, 1145-хххх, орон нутгийн дугаарууд/

Уламжлалт суурин холбоо нь утаст холбооны технологийн хөгжлийг хамгийн оргил үед нь хүргэсэн TDM (Time Division Multiplexing) технологи дээр суурилсан, хамгийн өргөн тархсан хэрэглэгчийн сүлжээтэй яриа, факс дамжуулах зориулалттай үйлчилгээ юм.

Давуу тал
 • Хүний биед хор нөлөөгүй
 • Тог тасарсан ч ажиллах боломжтой
 • Факс, интернэт зэрэг олон төрлийн нэмэлт үйлчилгээ авах боломжтой

Шинэ үеийн NGN технологи-д суурилсан үйлчилгээ нь 8 орон бүхий 70хх-хххх –аар дугаарлагдана.

Давуу талууд:
 • Хүний биед хор нөлөөгүй
 • Тог тасарсан ч ажиллах боломжтой
 • Дүрсээ харж ярих
  • Камертай утасны аппарат ашиглан дүрсээ харж ярих
  • Компьютер ашиглан дүрсээ харж ярих
  • 25 хүртэлх хэрэглэгч дүрсээ харан хурал хийх, зайн сургалт хийх
 • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ
  • Төлбөрөө хянаж, хэрэглээгээ зохицуулах
  • 10 хүртэл хэрэглэгч дансаа хувааж ашиглах
 • IP Centrex үйлчилгээ- байгууллагын дотуур гадуур холбоог цогцоор нь шийдэх үйлчилгээ
  • Байрлал хамаарахгүй групп үүсгэн групп дотроо үнэгүй ярих
  • 10 хүртэл хэрэглэгчид дансаа хувааж ашиглах
 • Biztone, автомат хариулагчийн үйлчилгээ
 • 33 төрлийн нэмэлт үйлчилгээ ашиглах
  • Телефон хурал хийх, дуудлага шилжүүлэх, нууцлах, эзэнгүй байгаагаа мэдэгдэх гэх мэт
Үнэ тариф
Үйлчилгээний төрөл Улаанбаатар Аймгийн төв, Багануур дүүрэг
Анхны холболт /₮/ 30 000 15 000
Сарын хураамж /₮/ 5 500 5 500

НӨАТ ороогүй

  Ярианы төрөл, чиглэл 1 минут ярианы тариф /₮/
Улаанбаатар Хот дотроо сүлжээндээ (Багануураас бусад) 20
Үүрэн утасны сүлжээний хэрэглэгч рүү 60
Орон нутаг Аймаг дотроо 20
Үүрэн утасны сүлжээний хэрэглэгч рүү 50
Улаанбаатар, Орон нутаг Хот хооронд сүлжээндээ 20
Бусад суурин утасны сүлжээнд 25
VoIP болон Dial up 20
106, 109, 122, 124, 125, 130-139, 174
100, 101, 102, 103, 105, 107 дугаарууд руу 0
1900-1109 болон бусад мэдээлэл үйлчилгээний төвийн тусгай дугаар * руу Тухайн тариф

НӨАТ ороогүй