Танилцуулга

Өрхийн үйлчилгээ/Гуравласан үйлчилгээ

ГУРАВЛАСАН БАГЦ

СУУРИН УТАС+ИНТЕРНЭТ+ТВ

Үл тасалдах, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, суурин утас, хэрэглээний хязгааргүй, өндөр хурдны интернэт, хамгийн олон телевизийн сувгууд болон үнэгүй видео контент бүхнийг нэгтгэсэн гуравласан үйлчилгээг хамгийн бага зардлаар санал болгож байна.