Танилцуулга

Суурин утасны үйлчилгээ

Эрхэм хэрэглэгч таны амжилт бүтээлийн туслах, гэр бүлийн гишүүн болсон суурин утасны үйлчилгээг МЦХ ХК өдгөө 99 дахь жилдээ 21 аймаг Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт аналог болон тоон технологиор хүргэж байна.

Мэдээлэл, холбооны хөгжлийн чиг хандлага, нь IP (internet protocol) суурьтай сүлжээ рүү эрчимтэй хөгжиж буйг даган, МЦХ ХК нь уламжлалт суурин утаснаас гадна IP суурьтай NGN технологийг нэвтрүүлэн хэрэглэгчиддээ суурин телефон утаснаас зөвхөн ярьдаг байсан бол мултимедиа үйлчилгээг авах боломжтой болж өөр хоорондоо дуу, дүрс, өгөгдөл дамжуулж, орчин үеийн утсанд байх бүхий л функцууд агуулагдсан төгс бодит хэрэглээг санал болгож байна.

NGN-ИЙН ДУГААРЛАЛТЫН БVСИЙН КОД УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭМЖЭЭНД
Бүс Харьялагдах уламжлалт NGN-ийн хэрэглэгчийн дугаар
1 Төвийн бүс АТС-32 7011хххх, 7012хххх 7013хххх, 7014хххх, 7000хххх
2 Зүүн бүс АТС-45 RSU351, RSU352 7015хххх, 7016хххх, 7000хххх
3 Баруун бүс RSU36, RSU301, RSU302 7017хххх, 7018хххх, 7000хххх, 7028хххх
4 Өмнөд бүс RSU-34 7011хххх, 7012хххх 7013хххх, 7014хххх, 7004хххх, 7000ххх
 
Суурин утасны үнэ цэнэтэй дугаарлалтын томьёолол, худалдах үнэ       

                                                                                                /НӨАТ орсон /

Зэрэглэл Томъёолол Худалдах үнэ ,₮ Дагалдах хөнгөлөлт, урамшуулал
1 Алтан дугаар 3Х-АААА, 7011-AAAA, 7010-АААА 3,000,000 Шинэ холболтын хураамжаас чөлөөлөх+ 6 сар дугаар үнэгүй хадгалах Эсвэл Шинэ холболтын хураамжаас чөлөөлөх +Суурин утасны 12 сарын суурь хураамжаас чөлөөлөх
2 Мөнгөн дугаар 70АВ 70АВ,/АВ/ АВАВ,/АА, 70АА/АВВВ, /3х, 4х, 6х, 70хх/ ААВВ,/3х, 4х, 6х, 70хх/ АВАВ 250,000 Шинэ тавилтын хураамжаас 50% хөнгөлж, 3 сар дугаар үнэгүй хадгалах
3 Хүрэл дугаар /3х, 4х, 6х, 70хх/ АВВА, /3х, 4х, 6х, 70хх/А’А+1’А+2’А+3’ 100,000 Шинэ тавилтын хураамжаас 25% хөнгөлж, 1 сар дугаар үнэгүй хадгалах

Тайлбар: Дугаарыг техникийн нөхцөлгүй хадгална.

Албаны хэрэглэгч дараалсан 50 ба түүнээс дээш тооны хэрэглэгчийн дугаар авч байгаа тохиолдолд

уг жагсаалтад багтсан хүрэл, мөнгөн дугаарыг энгийн дугаарын үнээр тооцон олгоно.