Танилцуулга

Интернэт ярианы MiP70 үйлчилгээ

MiP70 үйлчилгээ нь газар зүйн байршлаас үл хамааран, интернэт холболттой бүх газраас үүрэн болон суурин холбооны бүх дугаар луу хамгийн хямдаар ярих боломжийг олгож буй, SIP /Session Initiation Protocol/ технологид суурилсан урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ юм. Мөн хямд тарифаар дуудлага хийхээс гадна бүх сүлжээний хэрэглэгчээс дотоодын тарифаар дуудлага хүлээн авах юм.

  • МЦХ ХК-ийн сүлжээнд үнэгүй, бусад сүлжээнд хамгийн хямдаар саадгүй ярих боломжтой
  • Суурин болон зөөврийн компюьтер, ухаалаг гар утас, таблет, IP phone, IP box зэрэг өөрийн нөхцөлдөө тохируулан төрөл бүрээр хэрэглэж холболт хийх боломжтой
  • Хэрэглээгээ хянах
  • Суурь хуурамж тооцдоггүй
  • Факс илгээх болон явуулах
  • Дуудлага шилжүүлэх , хурангуйлан дуудах , саад болохгүй байхыг хүсэх зэрэг нэмэлт үйлчилгээний сонголттой
  • Интернэтийн сүлжээтэй дэлхийн хаанаас ч дурын сүлжээний утсанд дуудлага хийх, хүлээн авах
  • Гаднаас дуудлага хүлээн авч яриа хийхэд төлбөргүй