Нэвтрүүлж буй сувгууд

National кабелийн телевиз

Хэрэгцээт сувгийг Хэмнэлттэйгээр үзье
Уриатай манай катв цаашид хүүхэд, болоод мэдээ мэдээллийн хэрэгцээт сувгуудыг нэмэгдүүлэх чиглэлд ажиллаж байна.Одоогийн байдлаар доорх сувгуудыг та бүхэнд дамжуулан хүргэж  байна.