Танилцуулга

Үндэсний лавлах 1900-1109

      Лавлах утас 1109 нь 2004 оны 03-р сарын 01-ээс эхлэн үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд хэрэглэгчдэд 24 цагийн туршид бүх төрлийн хэрэгцээт мэдээ мэдээллээр үйлчилж байна.

 

Лавлах үйлчилгээний тариф 

Мэдээлэл лавлагааны зориулалттай Үндэсний лавлах 1900-1109 тусгай дугаарт дуудлага хийх тариф

/НӨАТ ороогүй/

 

Хамрах хүрээ

1 минутын ярианы тариф /₮/

Тарифжилтын алхам

Эхний 1 минут

Дараагийн үргэлжлэх хугацаанд

1

2

3

4

1

Бүсчлэл харгалзахгүй

500

Бүрэн ба бүрэн бус эхний 60 секунд

1 секунд тутамд 8.3 төгрөг