Үйлчилгээний онцлог, давуу тал

Улс хоорондын яриа

Vйлчилгээний онцлог, давуу тал:
  • Бусад гарцуудаас үнэ хоёр дахин хямд
  • Ярианы төлбөр 6 секундын нарийвчлалтай тооцогдоно
  • Хөнгөлөлттэй цагийн тарифтай
  • Хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи болон ярианы бие даасан тусгай суваг ашигладаг учир ярианы ямар нэгэн саатал, цуурайтал хоцрогдолгүйгээр чанарын өндөр төвшинд холболтыг хангана.
  • МЦХ-ны утаснаас ярихад нэмэлт төлбөр гарахгүй